Alles wat fietsen leuker maakt!

Disclaimer

Copyright
This website and its content is copyright of Opfietsen.nl – ©Opfietsen 2013-2018. All rights reserved.

Reproduction or redistribution of part or all of the content in any form is prohibited other than the following:

  • Print or download to a local hard disk for your personal and non-commercial use only.
  • A copy of the content to individual third parties for their personal use, only with acknowledgement of this website as the source of the material.
  • Distribution or commercial use of the content with my express written permission.

The content may also not be transmitted or stored in any other website or other form of electronic retrieval system.

De content op deze website is altijd door onszelf gemaakt en/of geschreven, tenzij anders vermeld. Als we anderen citeren gebruiken we een bronvermelding.

 

Producten en diensten
Opfietsen.nl betaalt zelf voor de producten en diensten waarover we schrijven, tenzij anders vermeld. Wordt een product toegestuurd, dan beïnvloedt dat niet onze mening over dit product. Onze mening is altijd eerlijk en oprecht.

Opfietsen.nl kan er niet voor instaan dat gegeven informatie op deze website bedoeld is waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie die wij geven en producten en diensten die wij aanbieden, worden aangeboden in hun feitelijk staat en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Opfietsen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de producent van dergelijke producten gedane bewering(en). Opfietsen.nl adviseert gebruikers van deze website altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voordat zij informatie, verkregen door gebruik van deze website, gebruiken.

Deze website  wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Opfietsen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

 

Samenwerkingen
Samenwerkingen met bedrijven of schrijven in opdracht van een bedrijf vermelden we altijd duidelijk onderaan het artikel.

 

Links naar andere websites
Op deze website staan een aantal links aan naar website van anderen. Opfietsen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die website en/of de wijze waarop die website omgaat met uw (persoons)gegevens. We adviseren je hiervoor het privacy beleid en de disclaimer, indien aanwezig, van de website die u bezoekt te lezen. Het gebruik van links op deze website is voor eigen risico. De informatie op website van derden is door Opfietsen.nl niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Affiliate Links
Op deze website en in sommige artikelen maken we gebruik van affiliate links. Dat zijn links die verwijzen naar een webshop of online winkel. Van sommige van die webshops ontvangt Opfietsen.nl een kleine vergoeding als jij op die link klikt en/of iets bestelt. Als we affiliate links in een artikel gebruiken, dan wordt dat onderaan het artikel vermeld.

 

Cookies
Opfietsen.nl maakt gebruik van cookies. Dat is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je pc wordt opgeslagen. Zo kan Opfietsen het gebruik van deze website optimaliseren. Er worden geen privégegevens opgeslagen of gedeeld. Ook de social media buttons maken gebruik van cookies.

Geen trek in cookies? Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

 

Disclaimer
We stellen deze website met zorg en aandacht samen. Toch kan Opfietsen.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of blijvende actualiteit van teksten en gegevens op deze website. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Opfietsen.nl wijst iedere aansprakelijkheid, voor elke directe of indirecte schade,  ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Deze website  wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Opfietsen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

 

Privacyverklaring
Opfietsen voldoet aan de GDPR/AVG regels. In detail staat in het privacybeleid van Opfietsen, welke privacy gerelateerde zaken Opfietsen verwerkt en wat de eigenaar van de data er zelf mee kan doen.

Toepasselijk recht
Op deze website  en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

(67 keer bezocht, 1 bezoeken vandaag)